Více než 250 slabikářů
z celého světa.

SLABIKÁŘE, JENŽ MI CHYBÍ

Ve sbírce mi chybí spousta slabikářů německých, rakouských, maďarských a dalších. Tyto slabikáře se mi nepodařilo vydražit.
Pokud vám leží na půdě či v knihovně tyto nádherné knihy, prosím, ozvěte se mi na telefonním čísle 608 207 039.

ABC

Český slabikář z roku 1926

Fähnlein fibel

Šlabikár Zornička

U nás – slabikář pro školy měšťanské

Vorschule – der čechischen Sprache

Wiener Lesebuch

Záhradka